IPVA Specyfikacja techniczna PL

From innovaphone-wiki

Jump to: navigation, search

Wszystkie informacje i dane techniczne zawarte w tym dokumencie oraz dostępność towaru mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów. Copyright © 2000-2020 innovaphone® AG

Contents

[edit] Zdjęcie produktu

Image:ipva.png

[edit] Specyfikacja techniczna

[edit] innovaphone IPVA

Wirtualna VoIP-PBX i Routing Gateway z funkcjami Reverse Proxy i SBC, zainstalowane w środowisku VMware lub Hyper-V.

[edit] Interfejsy

max. 2 ETHx Porty

Interfejsy ISDN opcjonalnie, wymagana jest bramka z interfejsami ISDN

[edit] Hardware

Aplikacja niezależna od sprzętu, bazuje na VMWare lub Hyper-V

Wymagania systemowe (w zależności od zastosowania):

CPU: 2.66 GHz (używany jeden Core)

RAM: min. Zalecane 256 MB (od 12r2sr27/13r1sr5), max. 3 GB

Standard HDD wielkość: 1 GB


Soft Conferencing (bez DSP) dla maksymalnie 60 kanałów głosowych/konferencyjnych G711a/u-law (od wersji V13r1sr13)

Kanały dla innovaphone serwera faksu z T.38

[edit] Wirtualna innovaphone PBX

Działa bezpośrednio na VMWare lub Hyper-V

Platforma przewidziana dla max. 8000 użytkowników

Czas instalacji - do 5 min.

Rozpoczęcie pracy systemu - 5 sek.

[edit] Zastosowanie

PBX Hosting – wiele PBXów na jednym urządzeniu, indywidualne i bezpieczne zarządzanie danymi klientów

Bezgraniczna skalowalność – od małych przedsiębiorstw do dużych korporacji

Managed Services

[edit] Funkcje ogólne

Funkcje bram innovaphone oprogramowanie V11

Funkcje bram innovaphone oprogramowanie V12

[edit] Licencji specyficznych dla urządzeń

  • IP29-x i IP38: Bramy posiadają wszystkie licencje Hardware.
  • IP311: Brama posiada wszystkie licencje Hardware, może zostać rozszerzona o maksymalnie 5 dodatkowych licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencing.
  • IP411: Brama posiada wszystkie licencje Hardware, może zostać rozszerzona o maksymalnie 5 dodatkowych licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencing.
  • IP811: Bramę można wyposażyć w maksymalnie 5 licencji BRI (01-00500-002), 10 licencji Relay-Channels (01-00500-004, obowiązkowe na każdy używany kanał ISDN) lub 10 licencji PBX-Channels i można ją rozszerzyć o maksymalnie 10 dodatkowych licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencingu.
  • IP0011: Bramę można rozszerzyć o 30 licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencing.
  • IP1130 i IP3011: Bramy można wyposażyć w maksymalnie 1 PRI (01-00500-003), 30 licencji Relay-Channels (01-00500-004, obowiązkowo na każdy używany kanał ISDN) lub 30 licencji PBX-Channels (02-00020-007) i można je rozszerzyć o 30 licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencingu.
  • IP6010: Bramę można wyposażać w maksymalnie 4 licencje PRI (01-00500-003), 1 licencję BRI (01-00500-002) i 60 licencji Relay-Channel (01-00500-004, obowiązkowo na każdy używany kanał ISDN) lub 60 licencji PBX-Channels (02-00020-007).
  • IPVA: można rozszerzyć o maksymalnie 60 licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencing.

[edit] Nr katalogowy

02-00043-002 Licencja IPVA (dla każdej wykorzystanej licencji portowej)

Personal tools