Template:Leistungsmerkmale PL neu - Hardware klein IP311

From innovaphone-wiki

Jump to: navigation, search

Zasilanie: Power over Ethernet zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3

400 MHz CPU, 1 GB RAM, 32 MB Flash, 128 MB Flash Disk (NAND)


zaleca temperatura otoczenia: 0 °C do +45 °C,

Wilgotność pracy: 10% do 90% (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania: -10 °C do +70 °C


Digital Signal Processor (DSP) do przetwarzania głosu do max. 6 kanałów

Personal tools