Howto-localized:Innovaphone specific DHCP server (N)

From innovaphone-wiki

Jump to: navigation, search
3rd party input
this is 3rd party content not provided by innovaphone, see history for authors.

Contents

Applies To

This information applies to gateways and phones

ver 6 sr1 fix 4 Build 07-6060031 and later


Bakgrunn

I nettverk der det allerede er en DHCP server, kan det være flere fordeler ved å likevel kunne benytte innovaphone gateway som DHCP server for innovaphone telefonene. Dette er mulig uten å komme i konflikt med eksisterende DHCP server.

 • DHCP server i innovaphone gateway kan settes til å kun gi ip-adresser til innovaphone utstyr
  • kommandoen /vendor-client brukes på SERVEREN
 • innovaphone telefoner m.v. (DHCP-klienter) kan settes til kun å motta ip-adresse fra en innovaphone server.
  • kommandoen /vendor-server brukes på KLIENTEN (dette kan virke bakvendt, men...)


Dersom det er flere innovaphone DHCP-servere i systemet, er det også mulig å angi hvilken enhet den skal hente ip-adresse fra.


innovaphone DHCP server

Denne settingen kan ikke gis i web-interfacet. Den kan kun gis som en config-kommando. Du kan editere den inn i config-filen eller gi den som en kommandolinje. Gjør som følger:

 1. gå til eksisterende config-fil på f.eks IP800 på adresse 192.168.0.1(txt fil eller i web-interfacet Diagnostic - Config). Kopier setningen som begynner med "config change DHCPx...."
 2. Gå til adressefelteti web-leseren, skriv /! etter ip-adressen og kopier inn config-linjen.
 3. tilføy: <mellomrom>/vendor-client Eksempel:
  http://192.168.0.1/!config change DHCP0 /lease-time 1440 /check-time 60 /offer ,255.255.255.0,192.168.0.1,,,,,,,,,,,NOR,,,,,,13 /pool-cfg 192.168.0.11:192.168.0.49 /mode server /vendor-client
 4. trykk Enter. Skriv deretter følgende to kommandoer for aktivere endringen:
http://192.168.0.1/!config write
http://192.168.0.1/!config activate 

reset om nødvendig


innovaphone DHCP klient

Denne settingen kan ikke gis i web-interfacet. Den kan kun gis som en config-kommando. Du kan editere den inn i config-filen eller gi den som en kommandolinje. Gjør som følger:

 1. gå til eksisterende config-fil på f.eks IP110 på adresse 192.168.0.12 (txt fil eller i web-interfacet Diagnostic - Config). Kopier setningen som begynner med "config change DHCPx...."
 2. Gå til adressefeltet i web-leseren, skriv /! etter ip-adressen og kopier inn config-linjen.
 3. tilføy: <mellomrom>/vendor-server Eksempel:
  http://192.168.0.12/!config change DHCP0 /mode client /vendor-server
 4. trykk Enter. Skriv deretter følgende to kommandoer for aktivere endringen:
http://192.168.0.12/!config write
http://192.168.0.12/!config activate 

reset om nødvendig


Flere innovaphone servere i nettet

Dersom det finnes flere innovaphone DHCP servere i nettet, må det angis hvilken server som skal benyttes. Dette gjøres med kommandolinje-tillegget <mellomrom> /server-tag <n> (hvor <n> er et tall eller tegn. Dette tillegget legges på DHCPx linjen på både telefon og gateway. Ref. over.


Relaterte Artikler

Reference:Configuration/ETH/DHCP-Server

Personal tools