Howto-localized:Ldap-oppslag norsk telefonkatalog (N)

From innovaphone-wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Applies To

This article tells how to install the ldap service Phonebook for Norway. This is a cloud service from Vcom.

Denne installasjonsveiledningen gjelder for aktivering av skytjenesten Telefonbok Norge fra Vcom. Tjenesten er tilgjengelig på alle innovaphone-devicer som benytter ldap-oppslag. Den kan også benyttes av 3-parts devicer som smartmobiler og software som også benytter ldap-oppslag.

Tjenesten forutsetter gyldig SSA-avtale, og gir bruker en konkret merverdi ved å ha SSA-avtale.

Som innovaphone-forhandler kan du kontakte Vcom på support@vcom.no for å få tilgang til admin-verktøyet. Med det verktøyet kan du administrere tjenesten og aktivere gratis 30 dagers prøveperiode på alle dine kunder.

Tjenesten faktureres via forhandler med forhandlerrabatter, normalt hvert halvår. SSA faktureres normalt samtidig om denne ikke er fornyet separat. For å stanse tjenesten, kontakt Vcom.


Beskrivelse av tjenesten

 • Oppslag på telefondisplay ved innkommende samtale

Viser oppslag på alle innovaphone-telefoner og i alle versjoner. Screenshot for IP232 versjon 11, versjon 10 og IP200 på versjon 6 følger:

versjon 11

versjon 10

from versjon 6, old phones

 • Oppslag på telefondisplay ved utgående samtale

Oppslaget kommer før samtale er satt opp, like etter at nummer er forhåndstastet.

versjon 11 versjon 10

 • Telefonlogg med navneoppslag

Vises både for utgående og innkomne samtalelogg

versjon 11 versjon 10

 • Oppslag i myPBX ved innkommende og utgående samtaler, samt i anropslogg

Ved utgående samtaler kommer oppslaget før samtale er satt opp, like etter at nummer er forhåndstastet.

myPBX pop-up myPBX

myPBX pre-dial myPBX call log

 • Oppslag i telefon og myPBX ved feil pålogging eller ikke betalt tjeneste

Dersom brukernavn og passord mot tjensteserveren ikke er korrekt, vil melding om dette bli presentert i telefon og myPBX. På samme måte vil melding vises når tjenesten er utgått og må fornyes hos forhandler. Dersom tjenesten inkludert SSA-avtale ikke er betalt, og dermed stoppet, vil melding om dette komme opp.

Feil ip-adresse angitt Feil brukernavn eller passord angitt


Testperiode utløpt Testperiode utløpt


Testperiode utløpt Testperiode utløpt

Installasjon av tjenesten

Systemkrav

 • innovaphone telefon, myPBX (eller annen telefon) med mulighet for eksternt Ldap-oppslag
 • Telefonen må ha tilgang til internett, åpning i firewall mot ip-adresse 83.242.12.38:389
 • Gyldig SSA-avtale

Aktivering av tjenesten

 • Logg på administrasjonsportalen for Ldap-tjenesten
 • http://ldap.idrift.no
 • Forespørsel om konto med brukernavn og passord; kontakt Vcom på tlf +47-21673770 eller support@vcom.no
 • Logg inn på portalen
 • Klikk ikon i vannrett meny: "Legg til"
 • Felt med rød stjerne er obligatoriske


Klikk for å se eksempel i stor størrelse.

Screenshot for ny kunde
Screenshot for ny kunde
 • Kundenavn og e-post til kunden danner grunnlag for e-post sendt til kunden med informasjon om tjenesten og kontaktdata til forhandler for fornyelse av tjenesten.
 • Bestilt tjeneste: Standard tjeneste er navneoppslag. For andre tjenester, kontakt Vcom
 • Antall brukere danner grunnlag for tjenesten. Det er antall oppslag pr måned som telles. Det kan derfor være at for eksempel call-sentre med svært mange oppslag vil trenge å bestille for flere brukere enn de strengt tatt er. Kunden får beskjed om antallet overskrides.
 • Systeminformasjon:
  • Mac-adresse benyttes for å koble tjenesten til SSA-avtale
  • Offentlig ip-adresse vil være brannmurens offentlige ip-adresse som forespørslene fra telefonene blir sendt til. Forespørselen går dermed via telefonens eller PC'ens default gateway, og ikke via PBX. Autentifisering på ip-adresse gir de raskeste oppslag. Dersom ip-adresse ikke stemmer, vil brukernavn og passord benyttes som sekundær identifisering.
  • Brukernavn, fritt valg, men må være unik i løsningen
  • Passord må inneholde minimum 8 tegn, store og små bokstaver og tall
 • Send e-post til kunden krysses av om kunden har bestilt tjenesten. Bekreftelse på bestilt tjeneste sendes da kunden med kopi til forhandler.
  • Dersom Registrer trykkes uten at avkryssing er gjort, vil 30 dagers gratis testperiode starte uten at noe bekreftelse sendes kunden.

Fra listen over kunder, kan du klikke Rediger på høyre side. Alle felt kan redigeres. Etter testperiode, når kunden bekrefter bestilling av tjenesten, kan bekreftelse resendes. Tjenesten kan også stoppes, slik at kunden slipper å få melding i telefondisplay om at testperiode er utløpt.

Konfigurasjon

Oppsett for ekstern Ldap-tjeneste kan gjøres både direkte på telefonen, på Phone config på brukerobjektet og i templates. Oppsettet er det samme, men vi anbefaler å lage en template hvor det legges inn på templatens Phone config. Angi deretter denne templaten som Config Template på brukerobjektene.

myPBX henter Ldap-settinger fra Phone Config lagret på User object (eller underliggende Template) i PBX'en. Ved endrede settinger, må myPBX restartes for at de nye settingene skal leses inn.

Dersom man også ønsker navneoppslag i Reporting, og dermed i myPBX call log, må Ldap-settinger også settes i reporting. Denne avviker på ett punkt. Se under.

Gå til Phone config - Directories - External LDAP Server:

Phone directory
Phone directory

Klikk her for stort bilde av Phone config

 • Enable krysses av.
 • Server: 83.242.12.38 (Sjekk at både telefon og PC med myPBX har tillatelse til å anrope denne ip-adressen)
 • Username og Password
  • kan stå blankt dersom alle forespørsler ankommer fra én offentlig ip-adresse angitt i admin-portalen
  • angis i henhold til user name angitt i admin-portalen. HUSK: Username skal angis med cn=username
 • Search Base: dc=no
 • Mode: Basic
 • Object Filter: <blank>
 • Name Attributes: cn, company
 • Number Attributes: telephoneNumber:D
  • OBS: for Reporting Ldap oppsett, skal det kun angis "telephoneNumber", altås uten ":D"
 • H323 ID Attribute: h323

Dialing Location angis normalt til:

 • Country Code: 47
 • Area Code og National Prefix: <blank>
 • International Prefix: 00
 • External Line: 0


Settings for Reporting Ldap-oppslag settes tilsvarende, men uten ":D" i Number Attributes.

 • PBX Name: Dette skal være lik navnet til PBX'en. Det må opprettes et PBX-objekt i sentralen med navn lik egen PBX.
Phone directory
Phone directory

Klikk her for stort bilde av Reporting config

Known Problems

Personal tools