IP38 Specyfikacja techniczna PL

From innovaphone-wiki

Jump to: navigation, search

Wszystkie informacje i dane techniczne zawarte w tym dokumencie oraz dostępność towaru mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów. Copyright © 2000-2020 innovaphone® AG

Contents

[edit] Zdjęcie bramy

Image:IP29 frontal ret small.png

[edit] Specyfikacja techniczna

[edit] innovaphone IP38

VoIP-PBX i brama VoIP z ośmioma portami analogowymi (FXO) oraz funkcjami Reverse Proxy i SBC

[edit] Obudowa

Wymiary: 210 x 134 x 32 mm

Wysokość 1U dla systemów 19’

Waga: 660 g

[edit] Interfejsy

8 x a/b interfejsy (FXO): dla jednego gniazda typu RJ11 (modular Jack 6P2C) na każdy kanał analogowy, podłączenie na środkowe piny

1 x Ethernet: 10/100-BASE-TX (auto negocjacja), RJ-45 (modular Jack 8P8C)

„Power over Ethernet“ zgodnie z IEEE 802.3af, Class 3

Energy Efficient zgodnie z IEEE 802.3az

[edit] Hardware

Stromversorgung: Zasilanie: Power over Ethernet zgodnie z 802.3af, Class 3 lub zasilacz sieciowy

125 MHz CPU, 0.03 GB RAM, 16 MB Flash


zaleca temperatura otoczenia: 0 °C do +45 °C,

Wilgotność pracy: 10% do 90% (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania: -10 °C do +70 °C


Digital Signal Processor (DSP) do przetwarzania głosu do 8 kanałów

[edit] Kodeki głosowe

G.711 A-law / µ-law, G.729A

VAD (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generation)

Dynamic Jitter Buffering

Kompensacja echa: G.168

Wsparcie modemu

[edit] innovaphone PBX

Platforma przewidziana dla max. 10 użytkowników PBX

[edit] Allgemeine Leistungsmerkmale

Funkcje ogólne bram innovaphone oprogramowanie V11

Funkcje ogólne bram innovaphone oprogramowanie V12

[edit] Funkcje dodatkowe

 • Identyfikacja numeru dzwoniącego
 • Generowanie/rozpoznawanie DTMF
 • Oddzielne ustawianie głośności dla urządzeń zewnętrznych
 • Rozpoznawanie sygnału wybierania
 • Rozpoznawanie sygnału zajętości
 • Rozpoznawanie dzwonków i napięcia dzwonka

[edit] Licencji specyficznych dla urządzeń

 • IP29-x i IP38: Bramy posiadają wszystkie licencje Hardware.
 • IP311: Brama posiada wszystkie licencje Hardware, może zostać rozszerzona o maksymalnie 5 dodatkowych licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencing.
 • IP411: Brama posiada wszystkie licencje Hardware, może zostać rozszerzona o maksymalnie 5 dodatkowych licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencing.
 • IP811: Bramę można wyposażyć w maksymalnie 5 licencji BRI (01-00500-002), 10 licencji Relay-Channels (01-00500-004, obowiązkowe na każdy używany kanał ISDN) lub 10 licencji PBX-Channels i można ją rozszerzyć o maksymalnie 10 dodatkowych licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencingu.
 • IP0011: Bramę można rozszerzyć o 30 licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencing.
 • IP1130 i IP3011: Bramy można wyposażyć w maksymalnie 1 PRI (01-00500-003), 30 licencji Relay-Channels (01-00500-004, obowiązkowo na każdy używany kanał ISDN) lub 30 licencji PBX-Channels (02-00020-007) i można je rozszerzyć o 30 licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencingu.
 • IP6010: Bramę można wyposażać w maksymalnie 4 licencje PRI (01-00500-003), 1 licencję BRI (01-00500-002) i 60 licencji Relay-Channel (01-00500-004, obowiązkowo na każdy używany kanał ISDN) lub 60 licencji PBX-Channels (02-00020-007).
 • IPVA: można rozszerzyć o maksymalnie 60 licencji PBX-Channels (02-00020-007) do Soft Conferencing.

[edit] Nr katalogowy

01-00038-001

[edit] Deklaracje CE

[edit] Deklaracje zgodności

Applies to IP6010:

 • EN 55022/AC:2011-10
 • EN 55024:2010-11
 • EN 60950-1:2006-04 + A1:2010-03 + A11:2009-03 + A12:2011-02

Applies to IP38:

 • EN 55022:2010 + AC:2011(Class B)
 • EN 55024:2010
 • EN 61000-3-2:2006 + A1:09+A2:09
 • EN 61000-3-3:2008
 • EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011

Applies to IP311, IP411, IP811, IP0011, IP1130, IP3011, IP29-x:

 • EN 55022:2010 + AC:2011(Class B)
 • EN 55024:2010
 • EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

Applies to IP811-maritime, IP29-8-maritime, IP111-maritime:

[edit] Numer WEEE

DE 31703754

[edit] Imprint

innovaphone AG | Umberto-Nobile-Str. 15 | 71063 Sindelfingen | Germany

Personal tools