Category:Specyfikacja techniczna PL

From innovaphone-wiki

Jump to: navigation, search

Na tej stronie znajdują się specyfikacje techniczne urządzeń innovaphone. Wersję PDF uzyskać można klikając w oknie "toolbox" (na dole, po lewej stronie ekranu) "printable version". Dokument można wydrukować lub zapisać jako plik PDF. W przeglądarce w zaawansowanych ustawieniach drukowania dostępne są ustawienia konfiguracyjne nagłówka i stopki.


Personal tools